Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: 10Κ

Ετικέτα: 10Κ

10Κ

Οι προθεσμίες αιτήσεων για τις προκηρύξεις 10Κ και 11Κ/2017

H 10Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής,...