Π. Δυτ. Ελλάδας: Αυτά είναι τα σημεία επικοινωνίας για τους δικαι...

Τα σημεία πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των Εταίρων, μέσω των οποίων έχουν υποβάλλει οι πολίτες τις ...

Οι δέκα αλλαγές για την αξιολόγηση στο Δημόσιο...

Η επαναξιολόγηση της… αξιολόγησης προωθείται αυτήν την εβδομάδα από την Κυβέρνηση και σύμφωνα με ρεπ...