Περ. Κρήτης: Χρηματοδότηση 10 εκατ. για τη λειτουργία 43 Κοινωνικ...

Την απόφαση για τη χρηματοδότησης με περίπου 10 εκατοομύρια ευρώ της λειτουργίας 43 κοινωνικών δομών...