Επιδοτούμενα σεμινάρια για 1.840 ωφελούμενους – Ποιους αφορ...

Στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το καινοτόμο πρόγραμμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπ...