Στ. Ραγκούσης*: Η Αυτοδιοίκηση έχει τον πρώτο λόγο

«Σύμφωνα με την έρευνα  που διενέργησε η Ομάδα Περιβάλλοντος του  Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) για το Ερευνητικό Πρόγραμμα : «Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι», ο Ιαματικός Τουρισμός έχει εισέλθει σε μία περίοδο δομικής κρίσης.

Γι’ αυτό και είναι  αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός του μοντέλου  ανάπτυξης – η χάραξη μιας νέας στρατηγικής ανάπτυξης.

Στη χάραξη αυτής της νέας στρατηγικής ο ρόλος των Δήμων, οι οποίοι κατέχουν σημαντικό μερίδιο των εγκαταστάσεων, είναι κρίσιμος.

Ποια, όμως, είναι τα συστατικά τη νέας αυτής στρατηγικής; Κατά τη γνώμη μου πρέπει να στηριχθούν σε τέσσερεις άξονες:

-Επαναπροσδιορισμό του προϊόντος εντάσσοντας υπηρεσίες οι οποίες θα  απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και φύλα του πληθυσμού.

-Δημιουργία δευτερογενούς τουριστικής προσφοράς και παροχή ποικίλων άλλων δραστηριοτήτων (πολιτιστικών, αναψυχής κτλ) για την ανάδειξη της  περιοχής ως νέο τουριστικό προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

-Δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Βελτίωση εγκαταστάσεων σε σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό για προσφορά ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

-Προβολή και προώθηση του προϊόντος σε αγορές του εξωτερικού.

Τρεις προϋποθέσεις – μέσα

Κατά την άποψή μου τρεις είναι οι προϋποθέσεις – μέσα για την επίτευξη των στόχων:

1. Κεφάλαια που θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις για αναβάθμιση και  συμπλήρωση των υφιστάμενων υποδομών.

2. Τεχνογνωσία στην διαχείριση των εγκαταστάσεων και την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών.

3. Ικανότητα πρόσβασης στις διεθνείς αγορές για προσέλκυση πελατείας.

Μπορούν, όμως,  οι Δήμοι να ικανοποιήσουν και τις τρείς προϋποθέσεις; Κατά την εκτίμησή μου ΌΧΙ. Γι’ αυτό η μόνη διέξοδος είναι  η αναζήτηση συμμαχιών με διεθνούς βεληνεκούς επενδυτές, που θα εξασφαλίζουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Μεθοδολογία για την προσέλκυση επενδυτών και την οικοδόμηση  συνεργασιών

Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να υπάρξει μία συγκεκριμένη μεθοδολογία με βάση την οποία θα οικοδομηθούν οι διεθνείς συνεργασίες και θα υπάρξει προσέλκυση επενδυτών. Αυτή η μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία στοιχεία:

Δημιουργία «κρίσιμης ποσότητας»:  Τα ισχυρά και έμπειρα επενδυτικά σχήματα ενδιαφέρονται μόνο για  μεγάλου μεγέθους εκμεταλλεύσεις.   Ωστόσο, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην χώρα μας δεν πληρούν αυτήν την  n Ομαδοποίηση των Ιαματικών εγκαταστάσεων/ εκμεταλλεύσεων ώστε να δημιουργηθούν μεγέθη που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών σχημάτων. Εδώ είναι απαραίτητη η συνεργασία των Δήμων και ομαδοποίηση των εγκαταστάσεων που διαθέτουν ώστε να επιτευχθεί αύξηση των μεγεθών.

Market sounding – Προβολή του «προϊόντος»:  Η πρακτική λέει: Πηγαίνουμε στους επενδυτές – δεν τους περιμένουμε να μας ανακαλύψουν. Γι’ αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε την ταυτότητα εγκαταστάσεων / εκμεταλλεύσεων αλλά και να προχωρήσουμε σε συστηματική προβολή των επενδυτικών προτάσεων στη διεθνή επενδυτική κοινότητα μέσω:

® Οργάνωσης Road shows στο εξωτερικό.

® Προβολής μέσα από το διαδίκτυο (Portal).

® Συμμετοχής σε διεθνείς θεματικές εκθέσεις

® Διασύνδεσης με διεθνείς οργανισμούς

Παράλληλα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σημείο υποδοχής του επενδυτικού ενδιαφέροντος με εξειδίκευση , συνέπεια και συνέχεια.

Από την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην συνεργασία: Σημαντικό τμήμα της δουλειάς μας είναι να περάσουμε από το ενδιαφέρον στην υλοποίηση της πρότασης. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει αυξήσουμε την αξία της προσφερόμενης επένδυσης ξεπερνώντας όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια:

® Άδειες / αναίρεση θεσμικών και νομικών εμποδίων.

® Υποστηρικτικές υποδομές .

® Συμπληρωματικές /συναφείς δράσεις.

® Συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα πρέπει να προχωρήσουμε στη Δημοπράτηση – σύναψη συμβάσεων μέσω:

Ο ρόλος της ΠΕΤΑ ΑΕ

Η ΠΕΤΑ ΑΕ είναι εταιρεία της αυτοδιοίκησης, που σκοπός της είναι να καταστεί ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός συνεργάτης των ΟΤΑ στην προώθηση της  τοπικής ανάπτυξης και ειδικότερα στη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα. Σε αυτή την κατεύθυνση η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) και Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) έχουν προχωρήσει στην υπογραφή προγραμματικής

1. Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Επενδυτικών Σχεδίων των ΟΤΑ, που συνίσταται στον εντοπισμό, τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση, και αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων των Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), τα οποία δύνανται να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ.

2. Προβολή των ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ, με:

-Τη δημιουργία web εφαρμογής (portal) μέσω της οποίας θα προβάλλονται τα επενδυτικά σχέδια των ΟΤΑ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τροφοδοτούμενη με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων.

Την πραγματοποίηση θεματικών συναντήσεων (Road Shows) παρουσίασης των επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ σε επενδυτές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

3. Υποστήριξη στην υλοποίηση των Επενδυτικών Σχεδίων των Ο.Τ.Α.:

-Την οργάνωση και λειτουργία HELPDESK για την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ιδιωτών, που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Την υποστήριξη στην ωρίμανση των επενδυτικών σχεδίων και στη διαδικασία δημοπράτησης, σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-Τη δημιουργία ΝΕΩΝ πηγών χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών «προϊόντων» για την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1 14

Συμπερασματικά:

Η χάραξη μίας νέας στρατηγικής ανάπτυξης στον τομέα του Ιαματικού Τουρισμού είναι επιβεβλημένη.

Συστατικά στοιχεία της νέας στρατηγικής πρέπει να είναι η:

-Εξωστρέφεια και η αναβάθμιση του «προϊόντος»

– Κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχή κατάληξη είναι η εξασφάλιση συνεργασίας με διεθνούς εμβέλειας επενδυτές.

-Η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα, προϋποθέτει μεγαλύτερα μεγέθη, συστηματικό τρόπο προσέγγισης και σύγχρονες και

-Διαφάνεια διαδικασίες «ωρίμανσης» και δημοπράτησης.

Η αυτοδιοίκηση έχει τον πρώτο λόγο.»

 

*O Στάθης Ραγκούσης είναι διευθύνων σύμβουλος της ΠΕΤΑ Α.Ε.