Ε. Κοντοσταθάκου: H ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο Δήμο Αθηναίων

Όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις  για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 15 Μαρτίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, δίνει η αντιδήμαρχος Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύα Κοντοσταθάκου, με άρθρο της στην aftodioikisi.gr.

Υπογραμμίζει δε, ότι στόχος του προγράμματος αποτελεί, η δημιουργία των προϋποθέσεων και των διαδικασιών εκείνων που θα εξασφαλίζουν την ευρύτατη δημοσιότητα των διοικητικών πράξεων.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου της κ. Κοντοσταθάκου είναι το εξής:

«Σε ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των πολιτών για όλες τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου, προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων θέτοντας σε εφαρμογή από τις  15 Μαρτίου 2011, όπως ορίζει και ο Καλλικράτης, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Κάτω από την εποπτεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Δήμου μας, δύο υπάλληλοι από την ΟΔΕ έχουν την ευθύνη της ανάρτησης ποικίλλων πράξεων στο site του Δήμου και ειδικότερα αναρτώνται  πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης του Δήμου, πράξεις συγκρότησης επιτροπών-ομάδων εργασίας, περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υπηρεσιών και μελετών του Δήμου, πράξεις αποδοχής δωρεών προς το Δήμο, οποιεσδήποτε ατομικές διοικητικές πράξεις και τέλος πράξεις και γνωμοδοτήσεις οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Μάλιστα για το λόγο αυτό, έχει συσταθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο <<Πρόγραμμα Διαύγεια>>. Αποτελείται από 23 τακτικά μέλη και 23 αναπληρωματικά οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δήμου επιφορτισμένοι με επιπλέον έργο, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση.

Εξάλλου για πρώτη φορά με την ανάρτηση για διαβούλευση του νέου Οργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων κάθε υπάλληλος του Δήμου μας, μαζί με τους υπόλοιπους πολίτες της Αθήνας έχει την δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και να διατυπώσει τις προτάσεις του, σχετικά με τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου.

Απώτερος σκοπός μας η δημιουργία των προϋποθέσεων και των διαδικασιών εκείνων που θα εξασφαλίζουν την ευρύτατη δημοσιότητα των διοικητικών πράξεων».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 'ΑΡΘΡΑ