Θέσεις παιδιάτρων στο δήμο Χίου

O Δήμος Χίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. για την ιατρική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΧΙΟΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ