Ανοίγουν θέσεις για ειδικές κατηγορίες σε ΟΤΑ (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε ο καθορισμός αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία κτλ) και η κατανομή των θέσεων αυτών.

ΦΕΚ