Θέση συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «Προγράμματα ψυχικής και κοινοτικής υγείας» Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & IV, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης/εων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με έναν συνεργάτη, για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση