Θέση παιδιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Ανακοινώνεται η πλήρωση της κατωτέρω θέσης του κλάδου γιατρών ΕΣΥ, επί θητεία: ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (άγονη και προβληματική περιοχή Β κατηγορίας)

1. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ , στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β΄. Για την παραπάνω θέση που προκηρύσσεται γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι εξής: α)Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματο. γ)Τίτλο αντίστοιχο με την θέση ιατρικής ειδικότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


Αφήστε μια απάντηση