Θέση Λογιστή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΤΕ Λογιστή (με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα μέχρι 31-3-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ


Αφήστε μια απάντηση