Θέση καθαρίστριας στο Δ. Κεντρικών Τζουμέρκων

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του δήµου Κεντρικών Τζουµέρκων προκηρύσσει την πλήρωση µιας θέσης καθαρίστριας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της σχολικής µονάδας ∆ηµοτικού Σχολείου Μεσούντας για το υπόλοιπο διδακτικό έτους 2016-2017, λόγω παραίτησης της έως τώρα καθαρίστριας της σχολικής µονάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση