Θέση Γραμματέα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Συγκριτική μελέτη της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο» (εφεξής «πρόγραμμα»), το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενδιαφέρεται να συνάψει μια σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (διάρκεια 6 μήνες) με αντικείμενο έργου την γραμματειακή υποστήριξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αφήστε μια απάντηση