Θέση επιστημονικού συνεργάτη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ανακοινώνει την πλήρωση μίας θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (ELIXIR-GR)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και MIS 5002780.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ