Θέση επιμελητή στο Κέντρο Υγείας Νάξου

Ανακοινώνεται η προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Νάξου της 2ης ΥΠΕ ως εξής:

• Μίας (1) θέσης Επιµελητή Β΄ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί υποψήφιοι πού έχουν: α. Ελληνική ιθαγένεια, ή ιθαγένεια Κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης β. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλµατος. γ. Τίτλο αντίστοιχης µε τη θέση Ιατρικής ειδικότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΓΙΑΤΡΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ


Αφήστε μια απάντηση