Θέση δικηγόρου στο Δ. Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων προκηρύσσει την θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


Αφήστε μια απάντηση