Θέσεις χειριστών μηχανημάτων στο Δ. Κάτω Νευροκοπίου

Ο δήµος Κ. Νευροκο̟ίου ανακοινώνει ότι θα ̟προσλάβει ̟προσω̟πικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 2 ατόµων, ̟προς κάλυψη κατε̟πειγουσών ε̟ποχικών ή ̟πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα 2 χειριστών μηχανημάτων έργων για 2 μήνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση