Θέσεις προϊσταμένων στην ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων λόγω κένωσης θέσεων η λήξης θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΑΔΕ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ