Θέσεις εργασίας στην εταιρεία «Παπαδόπουλος Α.Ε»

Θέσεις εργασίας προσφέρει η αρτοβιομηχανία «Παπαδόπουλος ΑΕ». Συγκεκριμένα οι ειδικότητες που ζητά είναι:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ