Θέσεις εκπαιδευτικών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2016-2017 (εαρινό εξάμηνο), επαναπροκηρύσσει
την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ


Αφήστε μια απάντηση