Θέσεις 8 ατόμων στο Δ. Ζηρού

O δήμος Ζηρού εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΔΕ και ΥΕ, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο, ως εξής :

Α. Δύο ( 02 ) θέσεις ΔΕ 30 Τεχνιτών Υδραυλικών

Β. Μία ( 01 ) θέση ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγων

Γ. Τέσσερις ( 04 ) θέσεις ΥΕ 16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Δ. Μία ( 01 ) θέση ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ, ΘΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Αφήστε μια απάντηση