Θέσεις 3 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Το γενικό νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 καθαριστών με διάρκεια σύμβασης μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του 2017.

Καταγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ