Θέσεις 3 ατόμων στη Ρόδο

H «Αστική Μη Κερδοσκο̟πική Εταιρία «Α.Μ.Κ.Ε» εγκρίνει τον καθορισµό κατά αριθµό και ειδικότητα του προσω̟ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου – νέες ̟προσλήψεις – για την υλο̟ποίηση του ̟προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και ε̟παγγελµατικής ζωής έτους 2016- 2017».

Καταγραφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση