Θέσεις 2 ατόμων στο Δ. Αρχαίας Ολυμπίας

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων και συγκεκριμένα ενός ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και ενός ΠΕ Νοσηλευτικής για ένα έτος απότην υπογραφή της σύμβασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ