Θέσεις 14 ατόμων στο Δ. Νέστου

Εγκρίνεται η υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ, ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων ατόμων, για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου Νέστου.

ΑΠΟΦΑΣΗ