Προσλήψεις υδρονομέων στο Δ. Αμυνταίου

Ο δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο υδρονομέων την αρδευτική περίοδο από 20/6 έως 20/9/18. Αιτήσεις έως 12/6.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ