Προσλήψεις νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Ανακοινώνεται η συνεργασία του Πα.ΓΝΗ με λοιπό προσωπικό και συγκεκριμένα 5 θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής και 2 θέσεων κλάδου ΔΕ Β.Νοσηλευτικής για την κάλυψη αναγκών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου παροχής υπηρεσιών διάρκειας 12 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ