Προσλήψεις καθαριστών στην ΕΦΑ Ηλείας

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας χώρων (µουσεία – αρχαιολογικός χώρος κτίρια WC – κτίρια) αρµοδιότητας ΕΦΑ Ηλείας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΕΦΑ ΗΛΕΙΑΣ