Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δ. Ζακύνθου

Οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Ζακύνθου ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής
διάρκειας δύο μηνών , συνολικού αριθμού 6 ατόμων (καθαρίστριες, μάγειρες), προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών τους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ