Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δ. Παπάγου-Χολαργού

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 6 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δ.Ο.Π.Α.Π. Παπάγου-Χολαργού, με αντικείμενο την εκτέλεση των
έργων: «Αυτοχρηματοδοτούμενα Πολιτιστικά Επιμορφωτικά τμήματα ΔΟΠΑΠ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ