Προσλήψεις 6 ατόμων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής-Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας & Εκπαίδευσης, που εδρεύει στην Βλάστη Κοζάνης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ