Προσλήψεις 5 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Νεάπολης-Συκεών

Την πρόσληψη 5 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα
Κολύµβηση, για την υλοποίηση των προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου
2017-2018, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε
ωριαία αποζηµίωση ανακοινώνει η ΚΕΥΝΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ