Προσλήψεις 5 Γυμναστών στο Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ανακοινώνεται η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου (οκτάμηνη απασχόληση),
πέντε (5) ατόμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τις ανάγκες του Οργανισμού
Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης ¨Γρηγόρης Λαμπράκης¨
(Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ