Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δ. Αμυνταίου

O δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων για χρονικό διάστημα τριών μηνών για τις ανάγκες πυρασφάλειας. Συγκεκριμένα:

Τρεις εργάτες γενικών καθηκόντων

Χειριστής μηχανημάτων έργων

Οδηγός Οχημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ