Προσλήψεις 42 ατόμων στο Δ. Γαλατσίου

O δήμος Γαλατσίου πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 36 γυμναστών, ενός γιατρού, ενός νοσηλευτή και 4 εργατών καθαριότητας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στις υπηρεσίες του Ν.Π.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ