Προσλήψεις 4 ναυαγοσωστών στο Δ. Τριφυλίας

Ο δήμος Τριφυλίας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ έως τρείς μήνες (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο έτους 2018- ΑΔΣ 90/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) κατόπιν της με αριθ.80191/29-5-2018 εγκριτικής απόφασης της Απ/νης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου για 4 ΔΕ ναυαγοσώστες.

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Δημοτικό κατάστημα Κυπαρισσίας από 14/6/2018 έως και 15/6/2018.

Πλ/ρίες: Στρατικοπούλου Χριστίνα, Μπάλτα Αγγελική στα τηλ:2761360700-702.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ