Προσλήψεις 4 κτηνιάτρων στη Θεσσαλονίκη

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 κτηνιάτρων για 8 μήνες στα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Καβάλα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ