Προσλήψεις 4 Γυμναστών στο Δ. Ζωγράφου

Την πρόσληψη 4 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018 ανακοινώνει ο Δήμος Ζωγράφου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ