Προσλήψεις 4 εργατών στο Δ. Περιστερίου

O δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 εργατών για χρονικό διάστημα 2 μηνών για αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Κοιμητηρίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ