Προσλήψεις 36 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων, (18 ατόμων με  8ωρη ημερήσια απασχόληση & 18 ατόμων με 4ωρη ημερήσια απασχόληση) για τον καθαρισμό κτηριακών εγκαταστάσεων ανακοινώνει ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αντιμετώπιση επειγουσών περιστάσεων των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης.

  Ανακοίνωση

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Αίτηση