Προσλήψεις 34 ατόμων στο Δ. Πετρούπολης

HΔΗΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 2 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΚΕΠΕ