Προσλήψεις 3 ατόμων στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως:

– μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο τη διαχείριση λειτουργιών αποθήκης με χρήση συστημάτων ERP και WMS,
– δύο (2) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την επέκταση, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση της δικτυακής πλατφόρμας backoffice και των διαδικτυακών εφαρμογών της Διεύθυνσης Εκδόσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ