Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Λάρισας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, 3 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018.

 Ένας (1) Επόπτης Στέγασης
 Δύο (2) Διερμηνείς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ