Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτητών Ημαθίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει τις θέσεις επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ