Προσλήψεις 20 ατόμων στον ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 20 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των Υπηρεσιών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Κοζάνης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

 Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

 Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Αίτηση

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΔΜΗΕ