Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Βόρειας Κυνουρίας

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι
και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούνιο, συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ