Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Λέσβου

O δήμος Λέσβου θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου συνολικού αριθμού 20 ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών που προκύπτουν από τη συντήρηση και βελτίωση των αγροτικών δρόμων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ