Προσλήψεις 2 υπαλλήλων υποδοχής στο Δ. Αμοργού

O δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΜΟΡΓΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ