Προσλήψεις 2 καθαριστών στο Δ. Καστοριάς

Το «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς» ανακοινώνει την πρόσληψη 2 καθαριστών στο Δ. Καστοριάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ