Προσλήψεις 2 γιατρών στο Δ. Θεσσαλονίκης

Το ΚΑΠΗ δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 2 ΠΕ Ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικής φροντίδας σε µέλη των 14 Παραρτηµάτων του Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε προβλήµατα υγείας».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ